Захист 26 червня 2015 року

26 червня 2015 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

“26” червня 2015 року о 10-00 год. Бутирський Андрій Анатолійович «Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько–процесуальне право.

“26” червня 2015 року о 13-00 год. Клімовський Станіслав Сергійович «Право на особисті папери: цивільно-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.