Захист 22 жовтня 2015 року

22 жовтня 2015 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01відбудеться захист таких дисертацій:

“22” жовтня 2015 року о 10-00 год. Калаур Іван Романович «Договірні зобов’язання про передання майна у користування в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

“22” жовтня 2015 року о 13-00 год. Водоп’ян Тетяна Вікторівна «Фізична особа як сторона договірних зобов’язань в цивільному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.