Захист 2-3 липня 2020 року

2-3 липня 2020 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

02 липня 2020 року о 11-00 Муляр Мирослава Сергіївна «Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

02 липня 2020 року о 13-00 Сазонов Владислав Валерійович «Підстави виникнення корпоративних правовідносин: цивільно-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

03 липня 2020 року о 10-00  Санін Богдан Володимирович «Встановлення в порядку цивільного судочинства фактів, що мають юридичне значення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право