Захист 12 травня 2016 року

12 травня 2016 року

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

«12» травня 2016 року о 11-00 год. Пожоджук Роман Васильович «Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу»  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

 «12» травня 2016 року о 13-00 год. Ільченко Ганна Олександрівна «Цивільно-правовий захист прав споживачів страхових послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право