Захист кандидатської дисертації Почтарьова Сергія Олександровича

29 лютого 2016 року відбувся захист кандидатської дисертації Почтарьова Сергія Олександровича на тему «Договір дарування в цивільному праві та в нотаріальній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора Шишки Романа Богдановича.

Офіційними опонентами виступили доктор юридичних наук, професор Яворська Олександра Степанівна, а також кандидат юридичних наук, доцент Дзера Ірина Олександрівна, які підтвердили науковий рівень дослідження, що відповідає вимогам, які ставляться Порядком присудження наукових ступенів.

Цей захист є свідченням того, що кожен має можливість ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами. Приклад Сергія Олександровича має стати ілюстрацією самовідданого бажання досягти наукових здобутків, попри будь-які життєві негаразди.

Щиро вітаємо Олександра Євгеновича з успішним захистом та бажаємо йому творчих та наукових успіхів, сил та життєвого натхнення!