Захисти 28 листопада 2019 р.

28 листопада 2019 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 відбудеться захист таких дисертацій:

о 10-00 год. - Міловська Надія Василівна «Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

о 13-00 год. - Гуц Наталія Григорівна «Правовий режим майна профспілкових організацій в Україні (цивільно-правовий аспект)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право