ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (реєстр. № 1656), поданого Президентом України, та проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів» (реєстр. № 1497), поданого народними депутатами України Сироїд О.І., Сотник О.С., Журжієм А.В., Ємцем Л.О., Крульком І.І.

1. Основні засади формулювання зауважень і пропозицій:

1.1. Виходячи з основних засад законотворчого процесу, у другому читанні та в цілому парламентом має бути ухвалено один єдиний законопроект. 
Таким єдиним законопроектом варто визнати законопроект № 1656, поданий Президентом України. Відтак саме до цього законопроекту необхідно формулювати пропозиції і зауваження, в тому числі й шляхом запозичення їх із іншого законопроекту № 1497. Разом із тим, вважаємо за потрібне наголосити на тому, що подальше системне та ефективне реформування судової влади можливе лише на підставі вироблення та затвердження Верховною Радою України основоположного політико-правового документа на кшталт Концепції судової реформи.

1.2. Варто враховувати, що всі пропозиції мають відповідати (узгоджуватись, не суперечити) Конституції України.

1.3. Нижченаведені пропозиції будуть складатися з трьох блоків – судоустрій, судочинство, статус суддів, – та будуть стосуватися саме змін до законопроекту № 1656.