До уваги науковців!

Повідомляємо про вихід друком моногорафії О.О. Гайдуліна "Інститут інтерпритації (IUS INTERPRETATIO = LAW OF INTERPRETATION): методологічні засади цивілістичної теорії" в 2-х томах.