Договір про співпрацю

3 листопада 2016 року Київський університет туризму, економіки і права (далі – Університет) в особі ректора Федорченка Володимира Кириловича, та Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України в особі директора Олександра Дмитровича Крупчана, уклали Договір про співпрацю у науково-освітній сфері. Так, відповідно до законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» предметом Договору є об’єднання наукового потенціалу Сторін, проведення спільних фундаментальних та прикладних наукових досліджень закономірностей приватноправових відносин, суті, змісту і джерел приватного права, його ролі і місця в правовій системі України, форм його реалізації і співвідношення з публічним правом у процесі правового забезпечення ринкової економіки, господарських відносин, розроблення нових наукових напрямів та впровадження їх у практику, підготовка наукових кадрів шляхом реалізації спільних науково-освітніх проектів. Першим кроком реалізації положень договору є підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між Університетом  і Інститутом, виконання навчального плану здійснюватиметься Університетом, а забезпечення проведення наукових досліджень згідно з індивідуальним планом наукової роботи здійснюєтиметься Інститутом.