Вітання!

Вітання нашим співробітникам д.ю. н. Галянтичу М. К. та к. ю. н. Кочину В. В. із входженням їх праці «Правовий статус громадських об’єднань. Коментар. Законодавство. Судова практика» до переліку«Кращі юридичні видання 2020 року», який організовано видавництвом Юрінком Інтер.
Повний перелік видань, що увійшли до списку за посиланням.