Відділ методології приватноправових досліджень

Основним завданням Відділу є проведення комплексних фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань у галузі приватного права, вироблення нових та застосування існуючих методологічних засад дослідження приватноправових відносин, опрацювання новітніх методів наукового пізнання, дослідження теорії та історії приватного права, його сутності, джерел та перспектив розвитку.

Для виконання основного завдання Відділ здійснює:

- фундаментальні та прикладні дослідження;

- підготовку та організацію видання наукових робіт (монографій, збірників наукових праць, коментарів законодавства, статей);

- розробку проектів нормативно-правових актів;

- методологічне забезпечення підготовки наукових кадрів;

- організацію наукових заходів;

- налагодження та підтримку звʼязків з науковими та освітніми інституціями України та іноземних держав, іншими зацікавленими організаціями на предмет співпраці у сфері методології приватноправових досліджень;

- організацію видавничої діяльності і виготовлення видавничої продукції.