Вчена рада 22 травня 2019 року.

Вчена рада

Порядок денний

22 травня 2019 р.                                                                             м. Київ

1. Наукова доповідь на тему «Система зобов’язань подружжя: проблеми теорії і практики» кандидата юридичних наук, наукового співробітника відділу проблем приватного права О. С. Простибоженка.

2. Про стан наукових досліджень та перспективи розвитку відділу методології приватноправових досліджень.

3. Про підготовку до оновлення складів редакційної ради, редакційних колегій та включення періодичних наукових видань Інституту до Переліку наукових фахових видань України.

4. Про виконання планів науково-дослідної роботи та видавничої діяльності Інституту на І півріччя 2019 року.

5. Про обговорення кандидатур на посади ученого секретаря Інституту та завідувача відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства.

6. Про результати проведення заходів Інституту в рамках ХІIІ Всеукраїнського фестивалю науки 16–18 травня 2019 р.

7. Про затвердження до друку наукових і періодичних видань.

8. Різне.