Вчена рада Інституту

 
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
 
Крупчан Олександр Дмитрович
(голова Вченої ради)
директор Інституту, д.ю.н., професор, академік, НАПрН України
 
Попович Тетяна Григорівна
(секретар Вченої ради)
учений секретар Інституту, к.ю.н., старший дослідник
 
Бакалінська Ольга Олегівна
провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки, д.ю.н., доцент
 
Безух Олександр Васильович
провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки, д.ю.н.
 
Вінник Оксана Мар’янівна
головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України
 
Гриняк Андрій Богданович
завідувач відділу проблем приватного права, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України
 
Дзера Олександр Васильович
(за згодою)
професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України
 
Заіка Юрій Олександрович
головний науковий співробітник відділу проблем приватного права, д.ю.н., професор
 
Зайчук Олег Володимирович
головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, д.ю.н., професор, академік НАПрН України
 
Калаур Іван Романович
провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права, д.ю.н., професор
 
Кельбас Марія Ігорівна
головний бухгалтер Інституту
 
Короленко Віталій Михайлович
завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства, к.ю.н., старший науковий співробітник
 
Король Володимир Іванович
завідувач відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, д.ю.н., старший науковий співробітник
 
Кот Олексій Олександрович
провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права, д.ю.н., старший дослідник, член-кореспондент НАПрН України
 
Кохановська Олена Велеонінівна
(за згодою)
академік-секретар відділення цивільно-правових наук, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України
 
Кочин Володимир Володимирович
старший науковий співробітник відділу методології приватноправових досліджень, к.ю.н.
 
Кузнєцова Наталія Семенівна
(за згодою)
віце-президент НАПрН України, д.ю.н., професор, академік НАПрН України
 
Луць Володимир Васильович
головний науковий співробітник відділу проблем приватного права, д.ю.н., професор, академік НАПрН України
 
Майданик Роман Андрійович
провідний науковий співробітник відділу методології приватноправових досліджень, д.ю.н., професор, академік НАПрН України
 
Махінчук Віталій Миколайович
провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки, д.ю.н., професор
 
Пленюк Мар’яна Дмитрівна
завідувач сектора проблем договірного права, д.ю.н., професор
 
Полюхович Валерій Іванович
завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки, д.ю.н., старший науковий співробітник
 
Примак Володимир Дмитрович
старший науковий співробітник лабораторії адаптації законодавства України до права ЄС, д.ю.н.
 
Солом’яна Тетяна Сергіївна
помічник директора з організаційно-кадрової роботи, аспірантури та докторантури
 
Теплюк Михайло Олексійович
(за згодою)
заступник керівника Апарату Верховної Ради України, керівник Головного юридичного управління, д.ю.н., член-кореспондент НАПрН України