Вчена рада Інституту

 
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
 

Бакалінська Ольга Олегівна

провідний науковий співробітник відділа правового забезпечення ринкової економіки

д.ю.н., доцент

 

Безух Олександр Васильович

провідний науковий співробітник відділа правового забезпечення ринкової економіки

д.ю.н.

 

Берестова Ірина Еріївна

старший науковий співробітник відділа юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства

д.ю.н., доцент

 

Білоусов Юрій Валерійович

старший науковий співробітник відділа міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

к.ю.н., доцент

 

Васильєва Валентина Антонівна

головний науковий співробітник відділа проблем приватного права

д.ю.н., професор

 

Вінник Оксана Мар’янівна

головний науковий співробітник відділа правового забезпечення ринкової економіки

д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України

 

Гайдулін Олександр Олександрович

старший науковий співробітник  відділа методології приватноправових досліджень

к.ю.н., к.ф.н. доцент

 

Деревянко Богдан Володимирович

провідний науковий співробітник відділа міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

д.ю.н., професор

 

Заіка Юрій Олександрович

т.в.о. завідувача відділа проблем приватного права

д.ю.н., професор

 

Зайчук Олег Володимирович

головний науковий співробітник відділа міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

д.ю.н., професор, академік НАПрН України

 

Кельбас Марія Ігорівна

головний бухгалтер Інституту

 

Короленко Віталій Михайлович

завідувач відділа юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства

к.ю.н., старший науковий співробітник

 

Король Володимир Іванович

завідувач відділа міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

д.ю.н., старший науковий співробітник

 

Кочин Володимир Володимирович

старший науковий співробітник  відділа методології приватноправових досліджень

к.ю.н.

 

Крупчан Олександр Дмитрович – голова

директор Інституту

д.ю.н., професор, академік НАПрН України

 

Майданик Роман Андрійович

провідний науковий співробітник відділа методології приватноправових досліджень

д.ю.н., професор, академік НАПрН України

 

Махінчук Віталій Миколайович – заступник голови

заступник директора з наукової роботи

д.ю.н., професор

 

Миронова Галина Анатоліївна

провідний науковий співробітник

к.ф.н., старший науковий співробітник

 

Полюхович Валерій Іванович

завідувач відділа правового забезпечення ринкової економіки

д.ю.н., старший науковий співробітник

 

Попович Тетяна Григорівна – секретар

учений секретар Інституту

к.ю.н., старший дослідник

 

Солом’яна Тетяна Сергіївна

помічник директора з організаційно-кадрової роботи, аспірантури та докторантури