Всеукраїнський конкурс «Актуальні проблеми правового регулювання корпоративних правовідносин»

Всеукраїнський конкурс «Актуальні проблеми правового регулювання корпоративних правовідносин»

12 грудня 2015 року на базі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника було проведено ІV Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Актуальні проблеми правового регулювання корпоративних правовідносин». Організаторами конкурсу виступили Лабораторія корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, Івано-Франківський осередок Ліги студентів Асоціації правників України.

З привітальним словом виступила в.о. голови Івано-Франківського осередку Ліги студентів АПУ Вікторія Сікора. Представивши членів журі, фахівців у сфері корпоративного права, вона оголосила про початок пленарного засідання.

Почесними суддями конкурсу стали: кандидат юридичних наук, науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Вікторія Валентинівна Васильєва, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Юридичного інституту ПНУ ім. В. Стефаника Алла Володимирівна Зеліско, голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Івано-Франківській області Руслан Дмитрович Попадинець.

До уваги суддів було представлено виступи дев’яти учасників конкурсу. У рамках наукового заходу жваво проводилися дискусії щодо актуальних питань у сфері корпоративного права, що є не тільки об’єктом сучасних наукових досліджень, але й відіграють вагоме значення у практиці правозастосування. Зокрема, наукові доповіді учасників конкурсу були спрямовані на розкриття особливостей вчинення значних правочинів в акціонерному товаристві, правових аспектів реалізації права на участь у загальних зборах згідно норм вітчизняного та європейського законодавства, особливостей укладення акціонерних угод відповідно до англійського права з метою запозичення досвіду вітчизняним законодавством і практикою, а також зауважень про регулювання «золотої акції» казначейства відповідно до польського законодавства, розгляд підстав припинення корпоративних відносин між учасником і корпорацією, зокрема підстави, порядок та правові наслідки виходу учасника з господарського товариства.

Не залишилися поза увагою й питання охорони і захисту корпоративних прав учасників у разі виникнення корпоративних конфліктів. З огляду на зазначене, тематика наукових досліджень також була спрямована на розкриття проблем правового захисту прав акціонерів щодо придбання акцій та виплати дивідендів, розв’язання корпоративних конфліктів шляхом пошуку компромісу, запровадження похідного позову та перспектив його ефективного застосування в Україні як механізму захисту корпоративних прав, імплементації політики охорони здоров’я через корпоративні права держави.

За результатами проведення суддями конкурсу об’єктивної та незалежної оцінки наукових доповідей учасників, переможцями конкурсу стали:

1 місце – Вовчак Романа – юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 4 курс, тема: «Підстави, порядок та правові наслідки виходу учасника з господарського товариства».

2 місце – Малород Максим – Факультет права і управління Сілезького університету у  Катовіцах (Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji), 4 курс, тема: «Кілька зауважень про регулювання «золотої акції» казначейства відповідно до польського законодавства та можливості його впровадження в законодавство України» («Kilka uwag na temat regulacji „złotej akcji” Skarbu Państwa w prawie polskim a możliwość jej wprowadzenia do prawa ukraińskiego»).

3 місце – Яшина Оксана – Юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету, 5 курс, тема: «Участь у загальних зборах товариства: вітчизняний та європейський досвід».

Ліга студентів Асоціації правників України висловлює окрему подяку Лабораторії корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Юридичному інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника за сприяння у проведенні заходу.