Актуальні проблеми участі непідприємницьких організацій у цивільних відносинах

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі науково-практичного «круглого столу» на тему: «Актуальні проблеми участі непідприємницьких організацій у цивільних відносинах», яка відбудеться 18 грудня 2015 р. в залі засідань Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ).

Питання, які виносяться на обговорення:

  • загальні засади участі непідприємницьких організацій у цивільних відносинах;
  • участь непідприємницьких організацій у майнових відносинах;
  • особливості участі непідприємницьких організацій у зобов’язальних відносинах;
  • особливості участі непідприємницьких організацій у деліктних відносинах.

Початок роботи – 18 грудня 2015 року о 1200 год.

За результатами роботи планується видання збірника матеріалів.

Для участі в роботі «круглого столу» необхідно:

1. До 20 листопада (включно) подати заявку.

2. До 14 грудня (включно) надіслати тези електронною поштою.

3. Електронна адреса для надіслання тез доповідей: [email protected];

детальніше: НПО_буклет_2015.doc

 

Контактні особи:

Кочин Володимир Володимирович – к.ю.н., учений секретар

тел. (044) 286-70-98   факс 284-87-35