Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика