Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика

Пропонуємо Вашій увазі збірник матеріалів ІІІ-ї Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика».

У збірнику представлені матеріали наукових доповідей учасників ІІІ-ї Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика», яка відбулася 18 березня 2016 року на базі Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК». Організаторами конференції виступили: Університет «КРОК», Коледж економіки, права та інформаційних технологій та Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. 

Збірник розрахований на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, студентів, аспірантів і докторантів, які цікавляться актуальними проблемами розвитку юридичної науки, суддів, адвокатів та інших практикуючих юристів, а також на широкий читацький загал.